Skład osobowy ZGF

 

Imię i nazwisko

(strony prywatne)

Tytuł

naukowy

Stanowisko

Adres

Telefon

służbowy

Adres e-mail

  Pracownicy dydaktyczno-naukowi

Zdzisław JARY

prof. dr hab. kierownik ZGF, prof. nadzwyczajny GC - p. 28 (2064) 375-9-582

zdzislaw.jary@uwr.edu.pl

Bartosz KORABIEWSKI

dr adiunkt GC - p. 30 (2062)  375-9-561

bartosz.korabiewski@uwr.edu.pl

Piotr OWCZAREK

dr hab. adiunkt GC - p. 29 (2063)  375-9-573

piotr.owczarek@uwr.edu.pl

Pracownicy naukowi

Dariusz KRZYSZKOWSKI

prof. dr hab. prof. nadzwyczajny GC - p. 30 (2062)  375-9-561

 

Pracownicy dydaktyczni

Janusz KIDA

dr docent GC - p. 27 (2065)

375-9-581

janusz.kida@uwr.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Jerzy RACZYK

dr

starszy specjalista, kierownik PG

    P - p. 42 (177)

375-6253

jerzy.raczyk@uwr.edu.pl

Krzysztof RĘKAS

mgr

samodzielny geograf

    P - p. 41 (176)

375-6253

krzysztof.rekas@uwr.edu.pl

Barbara SCHUTTY

mgr samodzielny geograf GC - p. 27 (2065)

375-9-581

barbara.schutty@uwr.edu.pl

Doktoranci

Marcin KRAWCZYK

mgr doktorant GC - p. 31 (2060) 

375-9-557

marcin.krawczyk@uwr.edu.pl

Kamila RYZNER

mgr doktorant GC - p. 31 (2060) 

375-9-557

kamila.ryzner@uwr.edu.pl

Jacek SKURZYŃSKI

mgr doktorant GC - p. 31 (2060) 

375-9-557

jacek.skurzynski@uwr.edu.pl

           
GC - Gmach przy ul. Wojciecha Cybulskiego 34 (1piętro)
P - ul. Przybyszewskiego 63
Ostatnia modyfikacja: 22 lutego 2017

© KORAB