Skład osobowy ZGF

 

Imię i nazwisko

(strony prywatne)

Tytuł

naukowy

Stanowisko

Adres

Telefon

służbowy

Adres e-mail

  Pracownicy dydaktyczno-naukowi

Zdzisław JARY

prof. dr hab. kierownik ZGF, prof. nadzwyczajny GC - p. 183 375-9-582

zdzislaw.jary@uwr.edu.pl

Bartosz KORABIEWSKI

dr adiunkt GC - p. 187 375-9-561

bartosz.korabiewski@uwr.edu.pl

Piotr OWCZAREK

dr hab. adiunkt GC - p. 185 375-9-573

piotr.owczarek@uwr.edu.pl

Łukasz STACHNIK

dr adiunkt GC - p. 181 375-9-581

lukasz.stachnik@uwr.edu.pl

Pracownicy naukowi

Dariusz KRZYSZKOWSKI

prof. dr hab. prof. nadzwyczajny GC - p. 187 375-9-561

dariusz.krzyszkowski@uwr.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Jerzy RACZYK

dr

starszy specjalista, kierownik PG

    GC - p. 165

375-9-580

jerzy.raczyk@uwr.edu.pl

Krzysztof RĘKAS

mgr

samodzielny geograf

    GC - p. 166

375-9-580

krzysztof.rekas@uwr.edu.pl

Doktoranci

Marcin KRAWCZYK

mgr doktorant GC - p. 184

375-9-557

marcin.krawczyk@uwr.edu.pl

Kamila RYZNER

mgr doktorant GC - p. 184

375-9-557

kamila.ryzner@uwr.edu.pl

Jacek SKURZYŃSKI

mgr doktorant GC - p. 184

375-9-557

jacek.skurzynski@uwr.edu.pl

Piotr SZCZYPKOWSKI

mgr doktorant GC - p. 184

375-9-557

piotr.szczypkowski@uwr.edu.pl

GC - Gmach przy ul. Wojciecha Cybulskiego 34 (1piętro)

Ostatnia modyfikacja: 02 marca 2018

© KORAB