Informacje o konferencjach, warsztatach, sympozjach i imprezach okolicznościowych

 

Aktualne:

Lp.

Termin, miejsce

Tytuł

Ważne terminy

Informacje dodatkowe

147.

16-21 września - Wrocław            

22-24 września - Legnica

29-30 września - Lubin    

29-30 września - Zgorzelec           

6-7 października - Jelenia Góra     

6-7 października - Bystrzyca Kłodzka          

6-7 października - Dzierżoniów     

13-28 października - Wałbrzych         

19-21 października - Ząbkowice Śląskie          

19-21 października - Głogów              

XIX Dolnośląski Festiwal Nauki "Ziarna wiedzy"

 

organizator: Uniwersytet Wrocławski; Politechnika Wrocławska; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu; Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN; Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 

informacje dodatkowe:

Biuro Festiwalu:

Uniwersytet Wrocławski
ul. Świdnicka 10
50-068 Wrocław
tel.
71 343 37 02
fax
71 323 08 29
e-mail:festiwal@uni.wroc.pl

 

 

146.

1-14 maj 2017,

Rejs Manaus – Tabatinga

Warsztaty Geoekologiczne: AMAZONIA 2017 "Georóżnorodność i bioróżnorodność Amazonii"

 

organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich

 

informacje dodatkowe:

E-mail: Mazurek – Malgorzata.Mazurek@amu.edu.pl

E-mail: ZbZw@amu.edu.pl

Tel. +618 296 176

 

 Zgłoszenia należy przesyłać do

3 kwietnia 2016
 

2017Amazonia_kom1

145.

12-18.09.2016,

Kielce-Suchedniów

FLAG Biennial Meeting 2016
“Evolution of river valleys in Central Europe”
 

 

organizator: Fluvial Archives Group; Polish Association for Environmental Archaeology; Department of Geomorphology, Geoarchaeology and Environmental Management, Institute of Geography, The Jan Kochanowski University in Kielce

 

informacje dodatkowe:

E-mail: flag2016.kielce@gmail.com

Website: www.flag2016suchedniow.pev.pl

 

March 31, 2016 Preliminary registration
April 2016 Second circular with preliminary program of symposium
May 31, 2016 Final registration, abstract submission, payment of registration fee
June 2016 Third Circular and conference program (for registered participants)

FLAG 2016 cyrkularz

142.

14-18 września 2016,

Wrocław

III POLSKI KONGRES GEOLOGICZNY
"Polska geologia wobec wyzwań przyszłości"

 

organizator: Polskie Towarzystwo Geologiczne – Oddział Wrocławski wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym

 

informacje dodatkowe:

www.3pkg.pl

korespondencję mailową należy kierować na adres:

kontakt@3pkg.pl lub na adres Oddziału Wrocławskiego ptg@uwr.edu.pl
 

 

3pkg_FirstCircular_ENG

3pkg_FirstCircular_PL

139.

8-10 september 2016,

Tulcea (Romania).

3rd International Conference “Water resources and wetlands”

 

organizator: The Romanian Limnogeographical Association (RLA) in collaboration with the German Limnological Society (GLS), Polish Limnological Society (PLS), Danube Delta National Institute Tulcea (DDNI) and the Danube Delta Biosphere Reserve Authority (DDBRA)

 

informacje dodatkowe:

http://www.limnology.ro/wrw2016.html

November 2015 - First Announcement

30 January 2016 – Deadline for Registration and Abstract Submission

15 March 2016 - Notification of Abstract Acceptance

1st June 2016 – Deadline for Full Papers Submission for Conference Proceedings

1st June 2016 - Deadline for early discount Registration Fee

8-10 September 2016 - Conference Water Resources and wetlands

Water 2016, 1st Announcement

138.

 

2–20.09.2016,

RPA-NAMIBIA-BOTSWANA-ZAMBIA-ZIMBABWE

 

WARSZTATY GEOGRAFICZNE

RPA-NAMIBIA-BOTSWANA-ZAMBIA-ZIMBABWE 2016

„Strefowość klimatyczno-roślinna południowej Afryki – skutki przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne”

 

organizator: Komitet Nauk Geograficznych PAN; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW;

Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki

 

informacje dodatkowe:

Dr hab. Maciej Dłużewski

Instytut Geografii Fizycznej

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Tel. 22 5520653

e-mail: dluzewski@uw.edu.pl

Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

Instytut Geoekologii i Geoinformacji

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Tel. 61 8296175

e-mail: anko@amu.edu.pl

 

 

Zgłoszenia do 30 listopada 2015 r.

 

wpłaty w następującej wysokości i terminach:

I wpłata – do 30.11.2015 - 6000 PLN

II wpłata – do 30.03.2016 - 7900 PLN

 

 

Warsztaty Geograficzne Afryka_Poludniowa_Program

Warsztaty Geograficzne_Afryka_Poludniowa_2016_informator

Warsztaty_Geograficzne_Afryka_Poludniowa_2016_formularz_zgloszeniowy

Archiwalne:

W dniu 10 czerwca 2016 w Sosnowcu odbyło się Interdyscyplinarne Seminarium pt. „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi” organizowane przez: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; Centrum Studiów Polarnych (KNOW); Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki

W dniach 1-3 czerwca 2016 w Poznaniu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja "Geomorfologia stosowana - modelowanie i prognozowanie zmian środowiskowych" organizowana przez: Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich; Katedrę Geoinżynierii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

W dniach 8-11 czerwca 2016 w Lublinie odbyło się XXXVI Sympozjum Polarne "Progress in polar research - from tradition to new challenges" organizowane przez: Polskie Konsorcjum Polarne

W dniach 20-24 czerwca 2016 w Potsdamie (Germany) odbyła się XI. International Conference on Permafrost  organizowana przez: The Alfred Wegener Institute;UP Transfer GmbH; University of Potsdam

W dniach 27.04-07.05.2016 na obszarze SAHARY ZACHODNIEj i WYSP KANARYJSKICH odbyły się WARSZTATY GEOGRAFICZNE: SAHARA ZACHODNIA & WYSPY KANARYJSKIE 2016 „Środowisko geograficzne atlantyckich obszarów zwrotnikowych” organizowane przez: Komitet Nauk Geograficznych PAN; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki

W dniach 28-29 października 2015 w Starej Kiszewie odbyła się Ogólnopolska konferencja naukowo-praktyczna nt. „Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy” organizowana przez: Instytut Geografii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polską Akademię Nauk; Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń w Toruniu; Wójta Gminy Cekcyn

W dniach 24.09 - 8.10 2015 na terenie Armenii i Gruzji odbyły się WARSZTATY TERENOWE "ARMENIA - GRUZJA" oraz XX SEMINARIUM KRAJOBRAZOWE "Landscape, Mountains and Tourism – towards Sustainability" organizowane przez: KOMISJĘ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO

W dniach 22-24 października 2015 w Krakowie odbyła się IV KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY "Interdyscyplinarność badań geograficznych" organizowana przez: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. L. Sawickiego

W dniach 18.09 - 23.10 2015 w wybranych miastach Dolnego Śląska (Wrocław, Legnica, Zgorzelec, Głogów, Jelenia Góra, Bystrzyca Kłodzka, Wałbrzych, Dzierżoniów, Ząbkowice Śląskie, Lubin) odbył się XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki pod hasłem "Światło nauki" organizowany przez: Uniwersytet Wrocławski; Politechnikę Wrocławską; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu; Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu; Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN; Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

W dniach 18-19 września 2015 w Krakowie odbyła się Konferencja "Historia środowiskowa Polski i Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności" organizowana przez: European Society for Environmental History

W dniach 23-25 września 2015 w Krakowie odbyła się XXV Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej ,,Planowanie i realizacja inwestycji” organizowana przez: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Państwowy Instytut Badawczy

W dniach 7-11 września 2015 w Pradze odbyło się The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium – WMESS 2015 organizowane przez: MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ - Turkish Society for Engineering Geology

W dniach 5-20 września 2015 w Chinach odbyły się Warsztaty Geograficzne „Chiny 2015” - „W kolebce cywilizacji – od pustyń do tropików” organizowane przez: Komitet Nauk Geograficznych PAN; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Polskie Towarzystwo Geograficzne - oddział katowicki

W dniach 24-26 sierpnia 2015 w Toruniu odbyła się 2nd International Conference: "Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium" organizowana przez: Department of Meteorology and Climatology, Faculty of Earth Sciences, Nicolaus Copernicus University; International Arctic Science Committee (IASC); Polish Society of Geophysics, Pomorski Branch; Committee on Polar Research, Polish Academy of Sciences

W dniach 31.08 - 3.09.2015 we Wrocławiu odbył się 29. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego „Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój” organizowany przez: Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze; Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych; Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN

W dniach 22-25 czerwca 2015 w Krakowie odbyła się konferencja IAS 31st Meeting of Sedimentology organizowana przez: Polish Geological Society; Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University in Kraków; Faculty of Geology, University of Warsaw; International Association of Sedimentologist

W dniach 20-22 maja 2015 w Szklarskiej Porębie odbyła się XV Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych: „Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii” organizowana przez: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

W dniach 19-22 maja 2015 w Wieliczce odbyła się Ogólnopolska Konferencja „O!SUWISKO” organizowana przez: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

W dniach 1-3 czerwca 2015 w Poznaniu odbyła się IV Ogólnopolska konferencja: „GIS w nauce” organizowana przez: Zakład Geoinformacji WNG Uniwersytetu Łódzkiego; Zakład Geoinformacji WNGiG Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

W dniach 17-21 czerwca 2015 w Lublinie odbył się Kongres Geografów Polskich „GRANICE GEOGRAFII” organizowany przez: Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk; Polskie Towarzystwo Geograficzne (Zarząd Główny i Oddział Lubelski); Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie

W dniach 5-7 czerwca 2015 w Skopje (Republic of Macedonia) odbyła się GEOBALCANICA 2015 - International Scientific Conference organizowana przez: Faculty of Natural Sciences and Mathematics - Skopje; EUROGEO - European Association of Geographers; Macedonian Geographical Society; Geomap Skopje;  American Association of Geographers - Annual Meeting

W dniach 2-4 czerwca 2015 w Keszthely (Hungary) odbyła się International Conference on „Land Quality and Landscape Processes” including two workshops on the 3rd of June 2015 organizowana przez: University of Pannonia , Georgikon Faculty; Joint Research Centre; European Environmental Agency; Chinese Academy of Sciences - Institute of Soil Science; International Union of Soil Sciences; International Year of Soils; Danube strategy

W dniach 24.04 - 2.05.2015 na Maderze odbyły się Warsztaty Geograficzne Madera 2015 "Środowiskowe i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Madery" organizowane przez: Komitet Nauk Geograficznych PAN; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki

W dniach 22-26 czerwca 2015 w Poznaniu odbyła się konferencja - Geomorphometry 2015: Conference + Workshops "Geomorphometry for natural hazards geomodelling" organizowana przez: Institute of Geoecology and Geoinformation, Adam Mickiewicz University in Poznań and International Society for Geomorphometry

W dniach 16-17 kwietnia 2015 we Wrocławiu odbyła się Konferencja naukowa: „Jakość powietrza a zdrowie” organizowana przez: Uniwersytet Wrocławski; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Politechnikę Wrocławską; Uniwersytet Jagielloński; Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu; Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

W dniach 8-11 kwietnia 2015 w Krakowie/Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: ROLA BADAŃ TERENOWYCH W STUDIACH KRAJOBRAZOWYCH XXI WIEKU organizowana przez: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE, INSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ZAKŁAD GEOGRAFII FIZYCZNEJ; POLSKĄ ASOCJACJĘ EKOLOGII KRAJOBRAZU; TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

W dniach 12-17 kwietnia 2015 w Wiedniu odbyła się European Geosciences Union - General Assembly 2015 „Landforms and Geodiversity: a key issue for present and future studies” organizowana przez: International Association of Geomorphologists' Working Group on Landform Assessment for Geodiversity and the EGU 2015 session “Geoheritage, Geodiversity and Cultural Landscapes: key issues for present and future times”

W dniach 7-8 listopada 2014 w Poznaniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Oxygenalia 2014 „Woda cząsteczką życia” organizowana przez: Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

W dniach 19 września - 24 października 2014 we Wrocławiu, Legnicy, Głogowie i Zgorzelcu, Bystrzycy Kłodzkiej i Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Dzierżoniowie, Lubinie oraz Ząbkowicach Śląskich odbyła się XVII EDYCJA DFN organizowana m.in. przez: Uniwersytet Wrocławski; Politechnikę Wrocławską; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Akademię Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu; Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu; Akademię Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu; Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN; Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN

W dniach 15-17 października 2014 w Zakopanem odbyła się Konferencja Naukowa: "Turystyka w obliczu zmian klimatu" organizowana przez: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział IMGW w Krakowie, Centrum Monitoringu Klimatu Polski w Warszawie; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji

W dniach 24-26 września 2014 w Krakowie odbyła się XXIV OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA GOSPODARKI WODNEJ pod tytułem: ,,ASPEKTY HYDROMORFOLOGICZNE W GOSPODARCE WODNEJ” organizowana przez: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy; Sekcję Systemów Gospodarki Wodnej Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk; Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych

W dniu 17 października 2014 w Szczecinie odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego (MKDUS 2014) - w ramach panelu nauk o Ziemi organizowana przez: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 16

W dniach 16-18 października 2014 w Krakowie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "Aplikacyjność Badań Geograficznych" organizowana przez: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Koło Geografów im. L. Sawickiego

W dniach 15-17 października 2014 w Zakopanem odbyła się Konferencja naukowa „Turystyka w obliczu zmian klimatu” organizowana przez: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; Państwowy Instytut Badawczy, Oddział IMGW w Krakowie; Centrum Monitoringu Klimatu Polski w Warszawie; Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji

W dniach 6-8 października 2014 w Ustroniu i Katowicach odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH" organizowana przez: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego i Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

W dniach 9-10 października 2014 w Jeleniej Górze-Cieplicach odbyła się Konferencja naukowa z okazji 25-lecia Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru organizowana przez: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

W dniach 24-28 sierpnia 2014 w Dubrovniku (Chorwacja) odbyła się International Scientific Conference  „Water sustainability: new challenges and solutions” organizowana przez: IGU Commission for Water Sustainability; University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Geography and Croatian Geographical Society

W dniach 8-13 września 2014 w Kaliningradzie odbyły się Warsztaty Geograficzne „Kaliningrad 2014” - "Środowisko geograficzne i społeczno-ekonomiczne" organizowane przez: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Katedrę Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Oddziałem Gdańskim PTG przy współpracy z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. I. Kanta w Kaliningradzie

W dniach 9-10 października 2014 w Nitrze (Słowacja) odbyła się 22nd international geographical conference organizowana przez: Department of Geography and Regional Development, Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University in Nitra

W dniach 9-13 września 2014 w Coimbrze (Portugalia) odbyła się XV Konferencja ERB - "Advances in Hydrologic Research on Pristine, Rural and Urban Small Basins" organizowana przez: Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins

W dniach 11-13 września 2014 w Hotelu “Delta” w Tulcei (Rumunia) odbyła się II International Conference on “Water resources and wetlands” organizowana przez: Romanian Limnogeographical Association (RLA); Polish Limnological Society (PLS); Czech Limnological Society (CLS); Danube Delta Biosphere Reserve Authority (DDBRA)

W dniach 24-27 września 2014 w miejscowościach Zwierzyniec-Józefów-Horyniec odbyły się V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej „Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Roztocza w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego” organizowane przez: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich - Komisję Geomorfologii Strukturalnej; Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego; Instytut Ochrony Przyrody PAN i Roztoczański Park Narodowy

W dniach 1-5 września 2014 nad Jeziorem Białym Augustowskim odbyła się XXI KONFERENCJA: STRATYGRAFIA PLEJSTOCENU POLSKI „Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej” organizowana przez: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy; Komitet Badań Czwartorzędu PAN; Uniwersytet Warszawski - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych; Uniwersytet w Białymstoku - Instytut Biologii; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Nauk o Ziemi; Politechnikę Białostocką – Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska

W dniach 18-22 sierpnia 2014 w Krakowie odbyła się Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej organizowana przez: Polish Geographical Society; Adam Mickiewicz University, Faculty of Geographical and Geological Sciences, Poznań; Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw; University of Łódź, Faculty of Geographical Sciences; University of Silesia, Faculty of Earth Sciences, Sosnowiec; University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies; Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography; Jagiellonian University, Institute of Geography and Spatial Management, Kraków

W dniach 16-19 września 2014 w Toruniu odbył się X ZJAZD GEOMORFOLOGÓW POLSKICH "Krajobrazy młodoglacjalne – ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość" organizowany przez: STOWARZYSZENIE GEOMORFOLOGÓW POLSKICH i Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

W dniach 12-13 czerwca 2014 w Zamku na Skale w Trzebieszowicach odbyła się IX międzynarodowa konferencja naukowa na temat „Kreatywność gospodarki turystycznej” organizowana przez: Wyższą Szkołę Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

W dniach 23-25 czerwca 2014 w Kielcach odbyła się XXX OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA HYDROLOGICZNA pt. „Woda w mieście” organizowana przez: Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Komisję Hydrologiczną Polskiego Towarzystwa Geograficznego

W dniach 4-7 czerwca 2014 w Muğli (Turcja) odbył się International Congress of the Turkish Association of Geographers organizowany przez: Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey

W dniach 9-10 czerwca 2014 we Wrocławiu odbyła się 1st International Conference of Young Scientists "Soil in the Environment" organizowana przez: Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Studenckie Koło Naukowe Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska; PTG; PTSH; IUNG

W dniach 4-7 czerwca 2014 we Wrocławiu odbyło się XXXV Sympozjum Polarne „Diversity and state of polar ecosystems” organizowane przez: Uniwersytet Wrocławski; Komitet Badań Polarnych PAN; APECS (Association of Polar Early Career Scientists) Polska; Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego

W dniach 16-18 maja 2014 we Wrocławiu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Świetlnego „Przejdź na ciemną stronę nocy” organizowana przez: Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Koło Naukowe Studentów Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego

W dniach 27-28 maja 2014 w Międzyzdrojach odbyła się II Ogólnopolska Konferencja „Funkcjonowanie geoekosystemów jeziornych. Wpływ antropopresji na funkcjonowanie i przemiany geoekosystemów jeziornych” organizowana przez: Zakład Geoekologii Instytutu Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Stację Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM w Białej Górze; Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM;
Woliński Park Narodowy; Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich; Polskie Towarzystwo Limnologiczne; Urząd Miasta i Gminy Międzyzdroje; Urząd Miasta i Gminy Wolin

W dniach 6-8 maja 2014 w Białej Górze odbyły się IX Warsztaty Młodych Geomorfologów organizowane przez: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich; Zakład Geoekologii Instytutu Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Stację Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM w Białej Górze

W dniach 4-6 czerwca 2014 w Warszawie odbyła się KONFERENCJA: Geomorfologia stosowana – Zastosowanie metod badań geomorfologicznych w inżynierii i kształtowaniu środowiska organizowana przez: Katedrę Geoinżynierii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich

W dniach 20-23 maja 2014  w Szklarskiej Porębie odbyła się XIV KONFERENCJA DOKTORANTÓW I MŁODYCH UCZONYCH: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii organizowana przez: doktorantów Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

W dniach 24-26 kwietnia 2014  Będlewie k. Poznania odbyła się Konferencja: Patterns, Processes & Understanding - Historic Aerial Photographs For Landscape Studies organizowana przez: Instytut Prahistorii UAM; Aerial Archaeology Research Group; Royal Commission of the Ancient and Historical Monuments of Scotland; Remote Sensing and Photogrammetry Society oraz Katedrę Archeologii US

W dniach 9-11 kwietnia 2014 w Wieliczce odbyła się X Jubileuszowa Konferencja „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych" organizowana przez: Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej; KGHM Cuprum - Centrum Badawczo-Rozwojowe

W dniach 8-12 kwietnia 2014 w Simferopolu odbyła się International Scientific Conference «GEOGRAPHY: CHALLENGES OF THE XXI CENTURY» dedicated to the 80th anniversary of the Geography Faculty of Taurida National V.I. Vernadsky University organizowana przez: Ministry of Education and Science of Ukraine; Taurida National V.I. Vernadsky University, Geography department; Crimean Department of Ukrainian Geographical Society; Scientific Research Center "Ukrainian Institute of Speleology and Karstology"; MES of Ukraine and NAS of Ukraine; Scientific Research Center "Technologies of Sustainable Development"

W dniach 25-27 kwietnia 2014 w Chyrowej odbyło się II Akademickie Sympozjum Speleologiczne organizowane przez: Społeczność Doktorantów Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Ludomira Sawickiego

W dniach 25.04 - 4.05.2014 na Wyspach Jońskich odbyły się Warsztaty Geograficzne „WYSPY JOŃSKIE 2014” - Środowisko geograficzne i współczesne przemiany krajobrazu organizowane przez: Komitet Nauk Geograficznych PAN; Wydział Geologii i Geośrodowiska Narodowego Uniwersytetu Ateńskiego; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW; Polskie Towarzystwo Geograficzne

W dniach 7-9 kwietnia 2014 w Bełchatowie odbył się VIII MIĘDZYNARODOWY KONGRES Górnictwa Węgla Brunatnego: „WĘGIEL BRUNATNY – SZANSE I ZAGROŻENIA” organizowany przez: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna; PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów; Zarząd Oddziału SITG w Bełchatowie

W dniach 27.04 - 2.05.2014 w Wiedniu odbyło się European Geosciences Union General Assembly 2014

W dniu 24 marca 2014 w Warszawie odbyła się SESJA NAUKOWA „Metody badań stacjonarnych współczesnych procesów geomorfologicznych” organizowana przez: Komisję Współczesnych Procesów Geomorfologicznych SGP

W dniu 12 lutego 2014 w Katowicach odbyła się Konferencja Naukowa „Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi” organizowana przez: Uniwersytet Śląski w Katowicach (Koordynator Projektu); Politechnikę Krakowską; Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu

W dniach 6-7 grudnia 2013 w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zastosowania koncepcji zielonej infrastruktury” organizowana przez: Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Architektury Krajobrazu; Polską Asocjację Ekologii Krajobrazu; Towarzystwo Urbanistów Polskich, Sekcja Fizjograficzna

W dniach 27-28 listopada 2013 w Falentach odbyła się 6. KONFERENCJA NAUKOWA „WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE” organizowana przez: INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty

W dniach 7-8 listopada 2013 w Grucznie odbyła się III KONFERENCJA POPULARNONAUKOWA "OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU NAD DOLNĄ WISŁĄ" organizowana przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu; Zespół Parków Krajobrazowych Chełminskiego i Nadwislanskiego; Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły

W dniu 25 października 2013 w Zielonej Górze odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy działalności kompleksu wydobywczo-energetycznego w województwie lubuskim” pt. „Środowiskowe uwarunkowania wydobycia węgla. Przyroda terenów pokopalnianych” organizowana przez: Uniwersytet Zielonogórski – Instytut Inżynierii Środowiska; PGE Gubin sp. z o.o.

W dniach 24-25 października 2013 w Zamku na Skale w Trzebieszowicach odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja  Naukowa "Nasze, nie nasze w turystyce" organizowana przez: Wyższą Szkołę Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

W dniach 16.11 - 02.12 2013 (17 dni) odbyły się Warsztaty Geograficzne „Afryka Zachodnia 2013 - Środowisko przyrodnicze obszarów suchych a człowiek" organizowane przez: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ; Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Polskie Towarzystwo Geograficzne, oddział katowicki

W dniach 25-26 października 2013 w Szczecinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja dedykowana Doktorantom oraz Młodym Naukowcom pod nazwą: „Interdyscyplinarna Geografia – związki nauk o ziemi z innymi dyscyplinami naukowymi.” organizowana przez: Samorząd Doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego

W dniach 14-15 listopada 2013 we Wrocławiu odbyła się IV konferencja naukowa poświęcona studiom krajobrazowym "Krajobraz jako nośnik idei" organizowana przez: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki

W dniach 12-31 października 2013 w okolicach Manuas i międzyrzeczy Rio Solimos, Rio Negro i Rio Purus odbyły się Warsztaty Geoekologiczne SGP „Amazonia 2013”  organizowane przez: STOWARZYSZENIE GEOMORFOLOGÓW POLSKICH

W dniach 14-15 listopada 2013 w Poznaniu odbyło się VI SEMINARIUM "Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych" organizowane przez: Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM; Komitet Badań Czwartorzędu PAN; Komisja Badań Czwartorzędu - Oddział PAN w Poznaniu; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich

W dniach 23-24 października 2013 w Rzeszowie odbyła się KONFERENCJA "Jak ograniczyć skutki powodzi? Planowanie, Ostrzeganie, Zarządzanie Kryzysowe - nowatorskie technologie i rozwiązania" organizowana przez: DHI Polska

W dniu 18 października 2013 we Wrocławiu odbyła się II Konferencja Naukowa "TECHNICZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA LOGISTYKI SUROWCÓW SKALNYCH" organizowana przez: Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu

W dniach 10-12 października 2013 we Wrocławiu (Pawłowice) odbyła się Konferencja pt. "Krajobraz w służbie fortyfikacji - badania i ochrona wartości kulturowych, przyrodnich i krajobrazowych fortyfikacji" organizowana przez: Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; Komisja Architektury Militarnej PKN ICOMOS; Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne 

W dniach 2-4 października 2013 w Ustroniu odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych" organizowana przez: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. (CBiDGP), Lędziny; Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU), Katowice 

W dniach 17-19 października 2013 w Krakowie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "Współczesne metody badań przestrzeni geograficznej" organizowana przez: Społeczność Doktorantów Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Ludomira Sawickiego

W dniach 10-11 października 2013 w Toruniu odbyła się IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Zieleń miejska - Naturalne bogactwo miasta - Ogrody działkowe w systemie społeczno-przyrodniczym miasta" organizowana przez: Urząd Miasta Torunia; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń

W dniach 20 września -18 października 2013 w miejscowościach: Wrocław, Legnica i Zgorzelec, Głogów, Wałbrzych, Dzierżoniów, Jelenia Góra i Bystrzyca Kłodzka, Ząbkowice Śląskie odbył się XVI Dolnośląski Festiwal Nauki 2013 „Nauka Obywatelem Europy” organizowany przez następujące Uczelnie i Instytuty PAN: Uniwersytet Wrocławski; Politechnika Wrocławska; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu; Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu; Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu; Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN; Instytut Niskich temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN

W dniach 10-11 października 2013 w Sobótce odbyła się Konferencja naukowa z okazji 25-lecia utworzenia Ślężańskiego Parku Krajobrazowego „Istniejące i potencjalne zagrożenia funkcjonowania parków krajobrazowych w Polsce” organizowana przez: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu

W dniu 27 września 2013 w Toruniu odbyła się Konferencja naukowa pt. "Turystyka w Rozwoju Lokalnym i Regionalnym" organizowana przez: Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu, Wydział Nauk i Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

W dniach 18-19 września 2013 w Kielcach odbyła się Konferencja Naukowa nt. "Zastosowania metod statystycznych w geografii" organizowana przez: Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Zakład Geografii Miast i Ludności Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

W dniach 16-20 września 2013 w Toruniu odbyła się Cykliczna konferencja grupy roboczej IUSS "Soils in Urban, Industrial, Traffic, Mining and Military Areas" organizowana przez: Uniwersytet Mikołaja Kopernika i inni

W dniach 16-18 września 2013 w Krakowie odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna „Sorbenty Mineralne - Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie” organizowana przez: Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

W dniach 14-26 czerwca 2013 w Gruzji odbyły się Warsztaty Geograficzne „Gruzja 2013”: Zróżnicowanie przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i kulturowe Gruzji organizowane przez: Komitet Nauk Geograficznych PAN: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Partnerem Warsztatów ze strony gruzińskiej jest Ilia State University w Tbilisi

W dniach 11-13 września 2013 w Warszawie odbyło się VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM GEOINFORMATYCZNE na temat "Geoinformatyka zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych" organizowana przez: ODDZIAŁ TELEDETEKCJI I GEOINFORMATYKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO; KATEDRA GEOINFORMATYKI I TELEDETEKCJI WYDZIAŁU GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W dniach 20-21 czerwca 2013 w Zielonej Górze odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA" organizowana przez: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska

W dniach 11-14 września 2013 w Bishkek odbyła się III-rd International Conference: "Modern problems of geochemical ecology and biodiversity conservation" organizowana przez: Institution of Biology and Soil Science, 265 Chui., Bishkek., Kyrgyz Republic, 720071

W dniach 24-26 czerwca 2013 w Lublinie odbyła się II Konferencja „GIS W NAUCE” organizowana przez: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS we współpracy z lubelskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Historii KUL

W dniach 2-6 września 2013 w Lasocinie odbyła się XX Konferencja „STRATYGRAFIA PLEJSTOCENU POLSKI” pt. Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych organizowana przez: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Dolnośląski we Wrocławiu; Uniwersytet Wrocławski; Komitet Badań Czwartorzędu PAN

W dniach 10-15 sierpnia 2013 w miejscowościach Kursk & Voronezh odbyło się XIIth International Syposium and Field Workshop on Paleopedology (ISFWP): "Paleosols, pedosediments and landscape morphology as environmental archives" organizowane przez: Institute of Geography, Russian Academy of Sciences; Ecological Soil Science Institute, Moscow State University; V.V. Dokuchaev Soil Science Institute; Institute of History of Material Culture, Russian Academy of Sciences; Kursk State University; Lipetsk State University; Government of Kursk region, Ecological Department; V.V. Alekhin Central- Chernozemic State Biospheric Reserve; Natural Architectural-Archaeological Museum-Resort “Divnogor’e”; IUSS Commission on Paleopedology, Dokuchaev Soil Science Society, Russia

W dniach 24-26 kwietnia 2013 na Wyspach Azorskich (Portugalia) odbyła się Annual International Interdisciplinary Conference organizowana przez European Scientific Institute, University of The Azores and Center of law and economic studies

W dniach 16-19 maja 2013 w Szklarskiej Porębie odbyła się XIII KONFERENCJA DOKTORANTÓW I MŁODYCH UCZONYCH "Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii" organizowana przez doktorantów Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

W dniach 3-5 czerwca 2013 w Lublinie odbyły się VIII Warsztaty Młodych Geomorfologów organizowane przez Zarząd Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich oraz Władze Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie

W dniach 1-7 kwietnia 2013 w Simferopol - Crimean Autonomous Republic (Ukraine, 95007) odbyła się II International scientific conference of students, postgraduate students and young scientists "Geographical and Geoecological Research of Ukraine and Adjacent Territories" organizowana przez: Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine; Taurida National V.I. Vernadsky University: Geography department, Young Scientists Council of Geography Department, Students Scientific Society of Geography department; UNESCO Chair "Renewable Energy and Sustainable Development"; “Ovidius” University of Constantza

W dniach 13-15 maja 2013 w miejscowości Kielce - Suchedniów odbyły się The international symposium “Geoarchaeology of river valleys” and workshop/round table of Euro Geoarcheo Panel organizowane przez: Department of Geomorphology, Geoarchaeology and Environmental Managament, Institute of Geography, The Jan Kochanowski University in Kielce; Polish Association for Environmental Archaeology, Institute of History, The Jan Kochanowski University; Voyevodship Office oal Heritage in Kielce

W dniach 11-14 czerwca 2013 w Międzyzdrojach odbyła się Ogólnopolska IX Konferencja: "Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie" organizowana przez: Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniach 23–26 kwietnia 2013 Luboradzy k. Barwic odbyło się Seminarium ogólnopolskie pt.: "Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych VI - Wpływ antropopresji na funkcjonowanie zlewni i dolin rzecznych" organizowane przez: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; Stację Geoekologiczną UAM w Storkowie; Zakład Geoekologii Instytutu Geoekologii i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM; Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM

W dniach 13-19 kwietnia 2013 w Krakowie odbył się "Arctic Science Summit Week" organizowany przez Polskie Konsorcjum Polarne i Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet Adama Mickiewicza

W dniach 3-5 kwietnia 2013 w Landau in der Pfalz, Rheinland - Pfalz (Germany)  odbyły się "Soil – Waste – Water" Workshop 2013 organizowane przez: University Koblenz-Landau, Germany; Agricultural Research Organization, Volcani Center, Israel; Al-Quds University, Palestinian Authority

W dniach 10-11 czerwca 2013 w Szczecinie odbyło się VIII Forum Geografów Polskich "Geografia wobec problemów zmian globalnych" organizowane przez Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego i Komitet Nauk Geograficznych PAN

W dniach 16-17 maja 2013 w Międzyzdrojach odbyła się II Konferencja „GEOEKOSYSTEM WYBRZEŻY MORSKICH” organizowana przez: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Stację Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM w Białej Górze; Instytut Geoekologii i Geoinformacji WNGiG UAM, Zakład Geoekologii UAM; Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM; Woliński Park Narodowy

W dniach 7-12 kwietnia 2013 w Wiedniu odbyła się konferencja "SSS9.7 Validation and uncertainty in soil erosion modelling" organizowana przez: Manuel López-Vicente (EEAD-CSIC, Hiszpania), Mike Kirkby (University of Leeds, UK), Jean Poesen (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia), Mark Nearing (USDA-ARS, USA), Lorenzo Borselli (Universidad Autónoma de San Luis Potosi, Meksyk)

W dniach 21-24 maja 2013 w miejscowości Špindlerův Mlýn odbyła się THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: MOUNTAIN PROTECTED AREAS IN A CHANGING WORLD organizowana przez Krkonoše and Karkonosze National Park Administrations

W dniach 6-12 maja 2013 w Iasi (Romania) odbyło się "6th International Symposium on Gully Erosion" organizowane przez Department of Geography, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi

W dniach 10-12 czerwca 2013 Słupsk-Ustka odbyła się Konferencja naukowa pt. "Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych" organizowana przez: Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Instytut geografii i Studiów Regionalnych, Akademię Pomorską w Słupsku; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Słupsk

W dniu 22 marca 2013 we Wrocławiu odbyła się Konferencja "Dolnośląskie Dni Wody 2013" organizowana przez Instytut Nauk Geologicznych oraz Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

W dniu 16 marca 2013 w Krakowie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Doktorantów: Wielokierunkowość Badań w Rolnictwie i Leśnictwie organizowana przez Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

W dniach 21-22 luty 2013 w Dobiegniewie (Zbiornik Włocławski) odbyła się III edycja warsztatów: LODOWE PROBLEMY RZEK - Zabudowa hydrotechniczna rzek a zagrożenie powodziami zatorowymi, organizowana przez: Wydział Nauk o Ziemi, UMK Toruń

W dniach 31.01 - 9.02 2013 na terenie Maroka i Sahary Zachodniej odbyły się Warsztaty Geograficzne „Afryka Zachodnia 2013” Środowisko przyrodnicze obszarów suchych a człowiek  (wersja na 10 dni) organizowane przez: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Polskie Towarzystwo Geograficzne, oddział katowicki

W dniach 30.01 - 16.02 2013 na terenie Maroka, Mauretanii i Senegalu odbyły się Warsztaty Geograficzne „Afryka Zachodnia 2013” Środowisko geograficzne obszarów suchych a człowiek organizowane przez: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Polskie Towarzystwo Geograficzne, oddział katowicki

W dniu 11 grudnia 2012 w Warszawie odbyła się Trzecia konferencja konsultacyjna „Ochrona środowiska w działalności geologiczno-górniczej” organizowana przez Parlamentarny Zespół Surowców i Energii w Sejmie RP

W dniu 21 listopada 2012 w Warszawie odbyła się V edycja seminarium w cyklu Badania Naukowe "ASPEKTY PRAWNE PRACY NAUKOWCA EWALUACJA DOROBKU - KOMUNIKACJA NAUKOWA - GRANTY" organizowana przez Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o.  w Warszawie

W dniach 30 września-3 listopada 2012 w Czeskich Budziejowicach odbyła się Konferencja - Polar Ecology Conference

W dniach 7-9 listopada 2012 w Penzion Martin, Jánské Lázně v Krkonoších odbyły się warsztaty Workshop on Changes of the Polar Ecosystem: "13. výroční zasedání Polární sekce České geografické společnosti"

W dniach 8-9 listopada 2012 w Grucznie odbyła się konferencja popularnonaukowa "Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Doliny Dolnej Wisły" organizowana przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu; Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisly

W dniach 2-4 października 2012 w Ustroniu odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja "Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych" oraz III Międzynarodowa Konferencja Sieci CABERNET "Zarządzanie terenami miejskimi" organizowana przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU), Katowice; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. (CBiDGP), Lędziny; CABERNET – Europejska Sieć Zrównoważonej Odnowy Terenów Poprzemysłowych; Projekt CIRCUSE, Program dla Europy Środkowej

W dniach 19-20 października 2012 w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy nt. "Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii" organizowana przez Społeczność Doktorantów Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Koło Geografów UJ im. L. Sawickiego

W dniach 9-10 października 2012 w Puławach odbyły się warsztaty naukowe nt. "Ocena ryzyka zdrowotnego i ekologicznego na terenach rolniczych narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń chemicznych" organizowana przez Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, IUNG-PIB w Puławach

W dniach 2-6 lipca 2012 w Bari we Włoszech odbył się 4 Międzynarodowy Kongres Europejskiej Konfederacji Stowarzyszenia Gleboznawców "EUROSOIL 2012: SOIL SCIENCE FOR THE BENEFIT OF MANKIND AND ENVIRONMENT"

W dniach 20-22 września 2012 w Kątach Rybackich na Mierzei Wiślanej odbyło się sympozjum "KULTUROWE I SPOŁECZNE PRAKTYKI WODY" organizowane przez Sekcję Antropologii Społecznej i Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego

W dniach 26-27 kwietnia 2012 we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska konferencja "GRANICE NAUKI" organizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej, kwartalnik „Studia Philosophica Wratislaviensia”

W dniach 25-26 października 2012 w Poznaniu odbyła się XXXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "Pragmatyka w kartografii" organizowana przez Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego we współpracy z Oddziałem Wielkopolskim Stowarzyszenia Geodetów Polskich

W dniach 26-27 kwietnia oraz 10-11 maja 2012 we Wrocławiu odbyły się warsztaty Szkoły Tutorów Akademickich organizowane przez Szkołę Tutorów Akademickich - Collegium Wratislaviense

W dniu 12 kwietnia 2012 we Wrocławiu odbyła się konferencja "Zrównoważony rozwój a ekologia w Polsce" organizowana przez Polskie Centrum Edukacji, promocji produktów i urządzeń ekologicznych "Stowarzyszenie EKONATURA"

W dniu 26 kwietnia 2012 w Katowicach odbyło się otwarte Seminarium: "Innowacyjne metody chemicznego i biologicznego oczyszczania zanieczyszczonych gleb i wód podziemnych – projekt UPSOIL" organizowane przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Zakład Zarządzania Środowiskowego, Zespół Zagospodarowania Odpadów

W dniach 7-16 września w  2012 na wyspie Santorini odbyły się Warsztaty Geograficzne „KRETA - SANTORINI 2012: Krajobrazy Krety i Santorini – dzieło przyrody i cywilizacji" organizowane przez Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW; Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Polskie Towarzystwo Geograficzne, oddział katowicki

W dniach 17-18 września 2012 w Mysłakowicach k. Karpacza odbyła się XX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „GOSPODARKA LOKALNA I REGIONALNA W TEORII I PRAKTYCE” organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze; Katedrę Gospodarki Regionalnej

W dniach 8-13 lipca 2012 w Kielcach odbyły się IV Warsztaty Geograficzne "Funkcjonowanie krajobrazów naturalnych i antropogenicznych " organizowane przez Polską Akademię Nauk - Komitet Nauk Geograficznych; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedrę Ochrony i Kształtowania Środowiska; Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Kielcach; Kieleckie Towarzystwo Naukowe; Uniwersytet Śląski, Katedrę Geografii Regionalnej i Turyzmu; Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geoekologii; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, Zakład Sozologii

W dniach 5-7 lipca 2012 w Kielcach (i okolicach) odbyła się Polsko-Ukraińska Naukowa Konferencja Bilateralna "Krajobraz i turystyka w warunkach zrównoważonego rozwoju" organizowana przez Polską Akademię Nauk - Komitet Nauk Geograficznych; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska; Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Kielcach; Kieleckie Towarzystwo Naukowe; Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu; Narodową Akademię Nauk Ukrainy; Ukraińskie Towarzystwo Geograficzne; Ministerstwo Edukacji i Nauki Autonomicznej Republiki Krymu; Taurycki Narodowy Uniwersytet im. W. Wernackiego

W dniach 4-5 czerwca 2012 w Łodzi odbyła się konferencja "GIS w nauce" organizowana przez Pracownię Regionalną GIS, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

W dniu 29 maja 2012 w Olsztynie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa: "ANALIZA PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH - PROBLEMY I WYZWANIA"  organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, Katedrę Podstaw Bezpieczeństwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

W dniach 28-29 maja 2012 w Olsztynie odbyło się XI Sympozium: "Trace Elements in the Environment – The State of the Art" organizowane przez dr. inż. Ewę Siemianowską z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

W dniach 28-29 marca 2012 w Zielonej Górze i Szprotawie odbyły się warsztaty: "Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe - Racjonalne usprawnienie remediacji terenów zdegradowanych w Europie – akronim TIMBRE" organizowane przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

W dniach 19-21 września 2012 w Łagowie Lubuskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Limnologiczna „Natural and Anthropogenic Transformations of Lakes” organizowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Limnologiczne oraz Polskie Towarzystwo Geofizyczne

W dniach 11-12 października 2012 w Toruniu odbyła się VIII Konferencja Naukowo – Techniczna "ZIELEŃ MIEJSKA NATURALNE BOGACTWO MIASTA - Zieleń a klimat społeczny miasta"

W dniach 17-18 kwietnia 2012 w Krakowie odbyła się konferencja: "Nauka 2.0: więcej niż internet" w Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu na Uniwersytecie Jagiellońskim

W dniach 19-23 marca 2012 w Kijowie odbyła się interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa studentów i młodych naukowców "Shevchenkivska Vesna 2012"

W dniach 15-17 kwietnia 2012 we Wrocławiu odbyło się Ogólnopolskie seminarium naukowe pt. "ROLA I MIEJSCE NAUK O GLEBIE W NAUKACH PRZYRODNICZYCH" połączone z jubileuszem 70-lecia Profesorów - Stanisławy E. Licznar i Michała Licznara, organizowane przez: Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN

W dniach 5-8 września 2012 w Poznaniu odbył się 59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „WIĘCEJ GEOGRAFII” pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego pana Marka Woźniaka

W dniach 25-28 kwietnia 2012 w Kudowie-Zdroju odbyła się interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja "Sandstone Landcapes III: Diversity, Ecology and Conservation" organizowana przez Uniwersytet Wrocławski, INoGiOŚ oraz PNGS

W dniach 16-21 maja 2011 we Wrocławiu odbyło się VI Seminarium Lessowe: Closing the gap – North Carpathian loess traverse
in the Eurasian loess belt organizowane przez Zakład Geografii Fizycznej UWr.

W dniach 5-7 października 2011 w Ustroniu odbyła się V Międzynarodowa Konferencja: INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH organizowana przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

W dniach 29-30 września 2011 w Hoteliku Orańskim w Starej Morawie odbyła się Konferencja Naukowa z okazji 30 – tej rocznicy utworzenia Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego organizowana przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych przy współudziale Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

I-szy kwartał 2011 [Lublin] zaproszenie do udziału w projekcie: „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia   podyplomowe dla sektora  B+R” współfinansowanym ze środków Europejskiego   Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV  Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

W dniach 12-16 września 2011 w Krakowie odbyła się konferencja: The 3rd ESA advanced training course on land remote sensing organizowana przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

W dniach 6-8 czerwca 2011 w Lublinie odbyła się konferencja: Geoparki-Georóżnorodność-Geoturystyka organizowana przez Instytut Nauk o Ziemi UMCS

W dniach 19-21 maja 2011 w Ostrowie Lednickim odbyło się: VI Sympozjum Archeologii Środowiskowej - Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych

W dniach 26-28 listopada 2010 odbyła się: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Człowiek a środowisko. W poszukiwaniu możliwej symbiozy. ( konferencjaxi2010@digicorp.pl)

W dniach 21-23 października 2009 w Toruniu odbyła się: V Konferencja Naukowo-Techniczna - Zieleń miejska. Naturalne bogactwo miasta. Zieleń w przestrzeni publicznej miasta: funkcje, kreacja, iddentyfikacja. ( www.zielenmiejska.org )

W dniach 23-25 czerwca 2009 we Wrocławiu odbyła się: VII Krajowa Konferencja „Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe” organizowana przez Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej.

( http://www.iwse.pwr.wroc.pl )

W dniach 15-19 czerwca 2009 w Poznaniu odbyły się: WARSZTATY GEOGRAFICZNE, GIS – PLATFORMA INTEGRACYJNA GEOGRAFII.

16-20 września 2008 odbyło się: V SEMINARIUM LESSOWE XV SEMINARIUM POLSKO-UKRAIŃSKIE ”Zapis zmian środowiskowych w późnoplejstoceńskich sekwencjach lessowo-glebowych” Wrocław – Srebrna Góra, 16-20 września 2008

12 stycznia 2007 - odbyło się Spotkanie Noworoczne IGiRR

W dniach 12-15 grudnia 2006 r w IGiRR odbyły się Warsztaty Spitsbergeńskie.

12 grudnia, otwarcie wystawy fotograficznej "Spitsbergen w obiektywie wrocławskich przyrodników" - wystawa czynna do chwili obecnej (Gmach Główny UWr , I piętro)

14 grudnia - Sesja Polarna

15 grudnia - Warsztaty Spitsbergeńskie

Dnia 28 pażdziernika 2005 r w Oratorium Marianum odbyła sie uroczysta sesja z okazji Jubileuszu 60 lecia istnienia Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego

Poster prezentujący historię i kierunki badań Zakładu Geografii Fizycznej (oprac. B. Korabiewski i J. Krupski)

 

Dnia 14 stycznia 2005 r w Bibliotece Instytutu Geograficznego odbyło się uroczyste Spotkanie Noworoczne pracowników i doktorantów Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. Na uroczystość, która rozpoczęła się o godz. 10:30, przybyło wiele znamienitych osób reprezentujących naszą społeczności akademicką. Więcej w krótkim fotoreportażu... (Uwaga!. dokument zawiera kilkadziesiąt plikówi jpg po ok. 40 kB każdy - w sumie ok. 4 MB.

ostatnia modyfikacja: 28 czerwca 2016

© KORAB