Pracownia Gruntoznawcza
(Laboratorium Gruntoznawcze i Hydrochemiczne)
 

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski

ul. Wojciecha Cybulskiego 34, p.165 (1 piętro)

50-205 Wrocław

tel. /fax (071) 375-9580

 

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonej działalności Adres e-mail

Jerzy Raczyk

starszy specjalista, kierownik PG

    chemizm wód

    mineralizacja prób (mikrofalowy mineralizator ciśnieniowy)

    oznaczanie zawartości metali ciężkich (AAS Avanta)

    badanie zawartości węgla organicznego (metoda Tiurina)

    oznaczanie wilgotności gruntu

    analityka gleb i wód gruntowych

jerzy.raczyk@uwr.edu.pl

Krzysztof Rękas

samodzielny geograf

    analiza składu granulometrycznego przy pomocy

       dyfraktometru laserowego

    analiza składu granulometrycznego metodą pipetową,

       areometryczną i sitową

    badanie zawartości węglanu wapnia (metoda Scheiblera)

    badanie zawartości węgla organicznego (m. Tiurina i

       wyprażanie)

    analizy pH

krzysztof.rekas@uwr.edu.pl

 

Ostatnia modyfikacja: 18 października 2017

© KORAB