Lista przedmiotów prowadzonych przez pracowników ZGF

 

Geografia - studia stacjonarne, magisterskie

GEOEKOLOGIA STOSOWANA

 

Rok

Sem

Przedmiot

Prowadzący

wykład

Prowadzący

ćwiczenia

I

I

Kartowanie komponentów środowiska geograficznego

B. Korabiewski,

P. Owczarek

B. Korabiewski,

P. Owczarek

 

 

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej

P. Owczarek

P. Owczarek

 

 

Metody rekonstrukcji zmian środowiska przyrodniczego

Z. Jary,

P. Owczarek

 

 

 

Hydrologia stosowana

P. Owczarek

 

 

 

do wyboru

 

 

 

 

Ochrona litosfery i pedosfery

J. Kida, Z. Jary

 

 

 

Czwartorzęd Europy

Z. Jary

Z. Jary,

P. Owczarek

I

II

Metody badań wód i osadów

B. Korabiewski

B. Korabiewski

 

 

Metody wykonywania opracowań ekofizjograficznych oraz ocen oddziaływania na środowisko

B. Korabiewski,

A. Krzemińska

B. Korabiewski,

M. Józefczyk

 

 

do wyboru

 

 

 

 

Fizjografia urbanistyczna

Z. Jary,

B. Korabiewski

B. Korabiewski

 

 

Dendrochronologia w praktyce

P. Owczarek

P. Owczarek

 

 

Człowiek w środowisku przyrodniczym

B. Korabiewski

B. Korabiewski

II

III

Globalne problemy geografii fizycznej/wspólne

B. Korabiewski,

P. Owczarek

 

 

 

Geoarcheologia

Z. Jary,

A. Wiśniewski

 

 

 

Metody opracowania i prezentacji danych

 

B. Korabiewski

 

 

do wyboru

 

 

 

 

Zmiany klimatu zapisane w osadach eolicznych

Z. Jary

Z. Jary

II

IV

do wyboru

 

 

 

 

Środowisko pustynne

J. Kida

 

 

 

Geochemia środowiska

B. Korabiewski

 

 

Geografia - studia stacjonarne, licencjackie

 

Rok

Sem

Przedmiot

Prowadzący

wykład

Prowadzący

ćwiczenia

I

I

Podstawy geografii fizycznej

J. Kida

 

II

III

Kształtowanie i ochrona środowiska

J. Kida

 

 

 

Hydrologia i oceanografia

J. Kida

J.Kida

II

IV

Hydrologia i oceanografia

J. Kida

J. Kida

 

 

Gleboznawstwo i geografia gleb

B. Korabiewski

B. Korabiewski

B. Schutty

III

V

Kompleksowa geografia fizyczna

B. Korabiewski

B. Korabiewski

 

 

Ostatnia modyfikacja: 27 lutego 2013

© KORAB